Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar Sunnulækjarskóla

Jóhanna Einarsdóttir
johannae@sunnulaek.is
8:00 - 16:00 virka daga

 

Laufey Guðný Kristinsdóttir
laufeygk@sunnulaekjarskoli.is
8:00 - 16:00 virka daga

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að standa vörð um velferð allra nemenda. Hann er trúnaðarmaður og talsmaður nemenda og er bundinn þagnarskyldu um einkamál þeirra.

Náms- og starfsráðgjafar bjóða upp á fræðslu í stærri og smærri hópum sem vinna að einstökum verkefnum, til dæmis vegna náms- og starfsvals, námstækni, sjálfsstyrkingu og samskiptavanda. Nemendur geta leitað til náms- og starfsráðgjafa í frímínútum eða eftir skóla. Einnig geta þeir komið á kennslutíma en þurfa þá leyfi kennara. Foreldrar geta líka leitað til námsráðgjafa vegna barna sinna.

Meginmarkmið náms- og starfsráðgjafar er að:

 • Efla vitund einstaklinga um eigin hæfileika, viðhorf og áhuga þannig að þeir getið notið sín í námi og starfi.
 • Ráðgjöfinni er ætlað að auðvelda einstaklingum að átta sig á styrkleikum, færni og áhuga til að auðvelda þeim að ákveða stefnu í námi og starfi.
 • Náms- og starfsráðgjöf á að vera allt í senn, fyrirbyggjandi, græðandi, fræðandi og þroskandi.
 • Hlutverk náms- og starfsráðgjafar snýr að velferð nemenda, ekki einungis með framtíðarðarplön þeirra í huga heldur einnig, líðan, sjálfsþekkingu, uppbyggingu sjálfsmyndar og bættum samskiptum.

Helstu þættir sem snúa að verkefnum náms- og starfsráðgjafa

Náms- og starfsfræðsla

Skólaárið 2023-2024 verður nemendum í 8-10. bekk boðið upp á náms- og starfsfræðslu í lotum.

Áhersla er á að nemendur:

 • Kynnist þeim möguleikum sem þeim standa til boða er varða nám og störf að loknum grunnskóla.
 • Geri raunhæfar áætlanir um náms- og starfsval.
 • Skoði námsaðferðir sínar/námstækni og hvernig þeir geta styrkt sig sem námsmenn.
 • Þekki áhugasvið sitt, hæfileika, gildi og styrkleika.
 • Þjálfist í að setja sér markmið og horfi til framtíðar.
 • Efli færni sína við ákvarðanatöku sem byggir á sjálfsþekkingu og sjálfstæði.

Námstækni

Námstækni er bætt skipulag í námi sem allir geta nýtt sér ef áhugi er fyrir hendi.

Bætt námsaðferð/námstækni getur stuðlað að:

 • skipulagðari vinnubrögðum
 • tímasparnaði
 • minni námskvíða
 • auknum námsárangri

Persónuleg ráðgjöf

 • Persónuleg ráðgjöf felst í að veita nemendum og forráðamönnum ýmiskonar aðstoð og stuðning svo nemendur nái settu marki í námi sínu og skólagangan nýtist sem best.
 • Persónuleg vandamál geta haft þau áhrif á nemandann að þau hamli honum í námi. Þau geta verið af ýmsum toga, s.s. námsleg, félagsleg, tilfinningaleg og tengd samskiptum.
 • Náms- og starfsráðgjafi aðstoðar nemendur að leita lausna og veitir þeim stuðning og eftirfylgni.

Námskeið sem náms- og starfsráðgjafar bjóða upp á í 5. -10. bekk eru fjölbreytt og aðlögðuð að þörfum nemenda hverju sinni. Hér að neðan má sjá dæmi um námskeið sem standa nemendum til boða:

 

Blómstrandi ungmenni vellíðan í átt að bættum samskiptum

 • Markmiðið með námskeiðinu snýr að velferð nemenda og er ætlað að:
  • stuðla að jákvæðum samskiptum
  • styrkja sjálfsmyndina
  • auka vellíðan og sjálfsþekkingu
 • Sterk sjálfsmynd og góð sjálfsþekking stuðlar að vellíðan og getur bætt félagsleg samskipti
 • Námskeiðið Blómstrandi ungmenni byggir á:
  • verkfærakistu KVAN - Höfundur: Vanda Sigurgeirsdóttir
  • Hugarfrelsi - Höfundar: Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir
  • jákvæðri sálfræði
 • Á námskeiðinu er lögð áhersla á virðingu og traust og að vera góð manneskja
 • Nemendur meta líðan sína í upphafi og lok námskeiðs á hamingjukvarða í vinnubók
 • Námskeiðið er í 70 mínútur í senn í sex skipti
  • á hverju námskeiði eru fimm til sex þátttakendur
  • foreldrar/forráðamenn fá tölvupóst með upplýsingum eftir hverja kennslustund.

Sjálfstyrkingarnámskeið

 • Markmiðið með sjálfstyrkingarnámskeiðinu er að efla einstaklinginn og auka vellíðan hans
 • Sjálfstyrking er fólgin í því að þátttakendur læri betur á tilfinningar sínar og fái  þjálfun í því að tengja þær andlegri og líkamlegri líðan í  gegnum slökun
 • Bestu forvarnir eru að læra á sjálfa/n sig, tilfinningar og líðan til að geta brugðist rétt við aðstæðum og umhverfi
 • Námskeiðið byggir á aðferðum:
  • Baujunnar (is) Höfundur: Guðbjörg Thóroddsen
  • Hugarfrelsis (is) Höfundar: Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir
 • Námskeiðið er einu sinni í viku í sex vikur, tvær kennslustundir í senn
  • þátttakendur eru fjórir til fimm á hverju námskeiði
  • foreldrar/forráðamenn fá tölvupóst sendan með upplýsingum eftir hverja  kennslustund.